EVENES 28. SEPTEMBER 2011 – Konstituering av kommunestyret i Evenes kommune. Marianne Bergvik (Høyre) er valgt til vararepresentant for perioden 2011-2015. (Foto: Robin Lund)