Rettferdighetens gudinne, Justitia.

Det tar visst ingen ende på hvor mange som må innen rettssystemet for å bli fortalt av fru Justitia at det ikke er greit å bruke andres bilder. Ultimo oktober slapp advokaten min å reise lenger enn til Oslo forliksråd. Der måtte landets islamskeptiske «menneskerettsforkjempere» forlike og gjøre opp for overtredelsen av det syvende bud, noe de synes å ha for vane å gjøre. Sluttsummen ble omtrent 2,5 ganger det opprinnelige kravet, og nesten åtte ganger hva de måtte ha betalt om de hadde kjøpt brukslisens for bildet på lovlig vis.