Lik som mange andre fotografer opplever jeg tidvis at bildene mine blir ulovlig publisert. Bemerkelsesverdig ofte stiller overtrederne seg uforstående til at de har gjort noe galt.

Fotografier og grafisk arbeid er i praksis som verdipapirer å regne. Salg av brukslisens for arbeidene utgjør slike yrkesutøveres inntektsgrunnlag. Når folk eller organisasjoner forsyner seg uten å betale for seg blir opphavspersonen frarøvet lønnen som skal betale for mat og bopel.

Men det er ikke bare alvorlig for den som blir utsatt for krenkelse av åndsverksloven. Konsekvensene kan også bli alvorlige for de som begår overtrampet.

Det er ulovlig å bruke bilder uten tillatelse, og gjør man ikke opp for seg kan det ende i domfellelse for lovbrudd.

Når jeg oppdager overtredelser vil jeg som oftest sende faktura med krav om oppreisning i henhold til åndsverksloven. Dermed får overtrederen en uventet økonomisk belastning på mange tusenlapper. Hvis lovbryteren ikke betaler, går saken videre til namsmannen (som tar pant i verdier, trekker av lønn e.l.) eller til rettsbehandling dersom overtrederen bestrider kravet. Da mangedobler kravet seg seg (for å dekke rettskostnader).

Overtrederen blir uansett type rettergang ikke bare sittende tilbake med en formidabel regning, men også en dom for å ha begått lovbrudd. Det tar seg ikke godt ut om bedrifter for eksempel skal levere anbud til det offentlige. Og for personer kan merknader på rullebladet bety at for eksempel USA-turen blir spolert.

Noen ganger, som for noen tilfeller av ulovlig publisering på Instagram eller YouTube, vet jeg ikke hvem overtrederne er. Da sender jeg en klage til nettstedet med krav om at verket må fjernes. Disse kravene har både Facebook, Instagram og YouTube etterfulgt i samtlige av de nå flere hundre klagene som jeg har sendt inn.

Men det ender ikke alltid kun med fjerning av innholdet. De sosiale mediene tar slike overtredelser svært seriøst all den tid det ikke bare gjelder brudd på deres regler, men også lovbrudd som de kan bli ansvarliggjort for. Så det hender at de rett og slett stenger brukerkontoen. Jeg har fått tilbakemelding om at noen fortvilte overtredere har fått stengt sin konto i flere måneder.
I disse tider er det mennesker («influencere» og «wannabes») som helt eller delvis har gjort levebrød av sine Instagram- eller YouTube-kontoer. Så konsekvensen av å «uskyldig bruke et bilde» kan bli å miste inntektsgrunnlaget i månedsvis.

Bildebruk uten avtale med opphavspersonen er altså lovbrudd som kan få svært alvorlige konsekvenser for overtrederen. Og det gjelder både for privatpersoner og organisasjoner.

Med andre ord: Betal for andres bilder du publiserer, eller lag noe selv.