Verdens beste pappa

Bilde med tekst «verdens beste pappa» i form av trebokstaver mot lys bakgrunn av grovfibret papir.