Pappa-kjærlighet

«Pappa» skrevet med trebokstaver omgitt av hjerter av tre, med bakgrunn av kraftpapir.