Kjærlighet til mamma

«Mamma» skrevet med trebokstaver omgitt av hjerter av tre, med bakgrunn av kraftpapir.