«Siste reis» er en liten avskjedsfilm som viser siste ankomst og siste avgang før nedleggelsen av kortbaneflyplassen i Narvik, 31. mars 2017. Filmet for Ofoting.tv