Dronefilmen «Sights of Narvik» har imponert Bane NOR, og de har følgelig bestilt en spesialtilpasset variant, som er kortere og med mer spisset fokus på jernbane.

Den ser slik ut.