Skjoma elv og bru

Skjoma er en elv i Skjomen, Narvik kommune.