Rødgrå påskekrim

Typografi med rød, bloddryppende tekst «påskekrim» mot hvit bakgrunn som også har svakt grå ord som hinter om sjangeren.