I forbindelse med at undertegnede rutinemessig avslører bildetyver, folk som krenker min intellektuelle eiendom, får jeg tidvis en del tilbakemeldinger av typen som avslører at de burde vært sendt på oppdragelseskurs.

Ikke bare har de stjålet mitt arbeid. Konfrontert med overtrampet velger de å nekte å gjøre opp for seg, og slenger gjerne også på noen fornærmelser.

Typisk uttalt er at mine bilder og illustrasjoner ikke er verdt å betale for, til det er de er alt for enkle ( i henhold til deres kompetente vurdering).

Gjerne det. Da burde de enkelt kunne kreert disse verkene selv heller enn å stjele mitt arbeid.

Men de så nå såpass verdi i arbeidet mitt at de valgte å stjele mine verker fremfor alt annet de kunne stjålet. Så nå er det bare å betale.