Virus i ordboka

Fokus på ordet virus i ordboka. Effekt av høy dybdeuskarphet.