IQ i fremmedordboka

Fokus på forkortelsen «IQ» (intelligenskvotient) i ordboka. Effekt av høy dybdeuskarphet. IQ er uthevet.