Brutto i ordboka

Fokus på ordet «brutto» i ordboka. Effekt av høy dybdeuskarphet.