Auksjon i ordboka

Fokus på ordet «auksjon» i ordboka. Effekt av høy dybdeuskarphet.