Fokus på ordet «algoritme» i fremmedordboka.

Fokus på ordet «algoritme» i fremmedordboka. Effekt av høy dybdeuskarphet, fokus midt på oppslagsordet.