Skilsmisse oppslagsord

Selektiv fokus på ordet «skilsmisse» i ordboka. Skilsmisse er oppløsing av ekteskap. Skilsmisse skjer enten ved bevilling (fra fylkesmann) eller ved dom.