Advokat oppslagsord

Selektiv fokus på ordet og yrkesbenevnelsen «advokat» i ordboka. Advokat (tidligere kalt sakfører) er en tittel på en jurist som yter rettslige tjenester til bl.a. offentlige myndigheter og institusjoner, foreninger og andre sammenslutninger, bedrifter og andre foretak, samt til privatpersoner.