Akademiker oppslagsord

Selektiv fokus på ordet akademiker i ordboka. Akademiker kan dels være betegnelsen på en person som er utdannet ved et universitet, dvs. har en akademisk grad, dels på en person som er virksom innen akademisk arbeid.