Fokus på finans i rødt

Selektiv fokus på ordet «finans» i ordboka. Ordet er uthevet med rød skrift. Finans er fellesbetegnelse for penge-, kreditt-, bank- og børsvesen.