Fokus på finans

Selektiv fokus på ordet «finans» i ordboka. Finans er fellesbetegnelse for penge-, kreditt-, bank- og børsvesen.