Konkurs oppslagsord

Selektiv fokus på ordet «konkurs» i ordboka, uthevet i rødt. Konkurs er en form for kollektiv gjeldsforfølgning av en skyldner.