«Skoleplan» på tavla

Ordet «skoleplan» skrevet med kritt på grønn skoletavle.