«Sikker sex» på tavla

Begrepet «sikker sex» skrevet med kritt på grønn skoletavle.