«Privatist» på tavla

Ordet «privatist» skrevet med kritt på grønn skoletavle.