«Digital mobbing» på tavla

Begrepet «digital mobbing» skrevet med kritt på grønn skoletavle.