«Naturfag» på tavla

Ordet «naturfag» skrevet med kritt på grønn skoletavle. Naturfag er et gjennomgående fag i norsk grunnskole og videregående skole.