Lov om merverdiavgift

Fokus på innledningen til momsloven i Norges lover. Sedler er med på å understreke tematikken.