Lov om merverdiavgift

Foto med fokus på innledningen til momsloven i Norges lover. Sedler er med på å understreke tematikken. Bildet kan lisensieres fra online-arkivet.