Norges lover mot hvit bakgrunn

«Norges lover» på høykant sett skrått ovenfra, med hvit bakgrunn.