Andre utgave av næringsmagasinet kjøres i disse dager ut fra trykkeriet og distribueres til alle bedrifter i Trøndelag og i Møre og Romsdal. Undertegnede har også denne gangen stått for den grafiske produksjonen.