PEAB profileringsartikkel oppslag
Profileringsartikkel med PEAB Bjørn Bygg i den nye utgaven av magasinet LEVE i Narvikregionen.

Mediegrafiker Robin Lund har igjen bistått Næring i Nord med å produsere Narvikregionens fyldigste næringspublikasjon.

I 2014-utgaven er magasinet LEVE i Narvikregionen på hele 196 sider med presentasjoner av og nyheter fra lokalt næringsliv. Mediegrafiker Robin Lund har stått for den grafiske produksjonen og har i tillegg bistått med en del av det fotografiske håndverket.

Publikasjonen fulldistribueres i regionen i disse dager. Magasinet kan også leses i sin helhet digitalt på adressen issuu.com/robinlund/docs/leve-2014-min  Nytt av året vil også mange av profileringsartiklene kunne leses i den lokale nettavisen Ofoting under emnet Bedriftsprofilering.