Robin Lund .no har stått for grafisk produksjon – og en god del foto og tekst – av det 196 sider store magasinet «LEVE i Narvikregionen» som fulldistribueres i Narvik, Bjerkvik og i Ballangen i disse dager.