Bilde og tekst for Høgskolen i Narvik/Magasin Narvik. Lyssetting i form av én 50×50 cm dropbox rett over intervjuobjektet. «Lysglimtet» ble manipulert inn i ettertid, ellers var det knapt behov for etterbehandling.