Filmklipp som konseptualiserer datasikkerhet. Skutt med motorisert kameraslider.