Tromsø politistasjon

Politiet i Troms har siden februar 2015 hatt sitt hovedkontor på polithuset med adresse Stakkevollvegen 9 i Tromsø. Bygningen huser også Retts- og påtaleenheten (RP), Forvaltningsenheten (FE), Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Namsfogden i Tromsø og Karlsøy, Landsdelsdekkende Utrykningspoliti (UP), Kommunal barnevernsvakt (BVV) i tillegg til Statens barnehus Tromsø, Konfliktrådet, Kriminalomsorgen og Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre (RKK).