Tana politistasjon

Tana lensmannskontor, tilhørende Finnmark politidistrikt, flyttet inn i ny bygning i 2019.