Oslo tinghus inngang

Oslo tinghus ligger på C.J. Hambros plass i Oslo og huser både Oslo tingrett og Oslo byfogdembete. Det drives både sivilrettslig domsvirksomhet, namsvirksomhet, vielser og første-instans rettsbehandling i hovedstadens tinghus.