Norges brannskole brannstasjon

Brannstasjon hos Norges brannskole i Tjeldsund (nbsk). Nbsk er den nasjonale utdanningsinstitusjonen innen brann, redning og oljevern.