Norcem i Kjøpsvik dronefoto

En viktig bedrift i Kjøpsvik er Norcems sementfabrikk på stedet, tidligere Nordland Portland Cementfabrik. Sementproduksjonen startet i 1920 med råstoff fra et stort kalksteinsfelt som strekker seg nordover fra Kjøpsvik. Norcem AS er Norges eneste produsent av sement.