Narvikhalvøya

Narvikhalvøya sett fra luften, med Ankenes og Skjomtinden i bakgrunnen.