Momskvittering

Moms spesifisert på kvittering etter butikkjøp. Selektivt fokus. Merverdiavgift, også kalt moms, avgift som betales til statskassen på omsetning av varer og tjenester i alle ledd i produksjons- eller distribusjonsprosessen.