Justis og beredskapsdepartementet fasade

Justis- og beredskapsdepartementet (JD), tidl. Justis- og politidepartementet, er et norsk departement som skal sørge for at grunnleggende garantier om rettssikkerhet blir opprettholdt og utviklet. Et overordnet mål er å sikre samfunnets og enkeltmenneskets trygghet. JD holder hus i Nydalen i Oslo.