Idrettens Hus i Narvik

Oversiktsbilde med Idrettens hus dominerende til venstre i bildet. Brugata til høyre.