Hersleb videregående skole

Hersleb videregående skole er en videregående skole i Herslebs gate i Oslo. Skolen ble etablert høsten 2014 i de verneverdige byggene til den nedlagte Hersleb skole.