Grensemerker

Grensemerke fra treriksrøys utstilt ved Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen.