Fyrhuset Kuba

Fyrhuset Kuba ble oppført i 1924 som fyrhus for gassklokken som dengang var nærmeste nabo til parken.