Durmålsfjellet i Skjomen

Durmålsfjellet i Skjomen dronefotografert fra Reinnesfjellet. Durmålsfjellet rager 1408 meter på sitt høyeste. Sør-Skjomen og Hallarvika til høyre i bildet.