Sjøfarm

Luftfoto fra anlegg nær Kjeldebotn. Ballangen sjøfarm har to konsesjoner for laks og ørret fordelt på fire tilgjengelige lokaliteter på sørsiden av Ofotfjorden i Ballangen kommune, en lokalitet i Evenes og en i Narvik.