Priser bildetyveri

Fotograf Robin Lund følger bransjestandard ved fakturering av bilder som er brukt uten tillatelse eller vederlag.

Anvendelsen er standard for bransjen, basert på åndsverksloven og tidligere dommer rettssystemet, så vil kravet holde i retten. Det er tross alt snakk om ulovlig bruk, og fakturaen er et tilbud som lovbryteren får til å minnelig gjøre opp for seg utenom rettsvesenet.

Alternativet til fakturering med egne satser for oppreisning, vil være å anmelde forholdet slik de fleste personer og organisasjoner gjør når de blir frarøvet sin eiendom.

Siden fotograf Lund opererer med svært konkurransedyktige grunnpriser for online arkivbilder, vil sluttsummen oftest være markant lavere enn godtgjørelse etablert gjennom rettssystemet.

 

Brukslisens

For det første etterfaktureres normal sats brukslisens for slik fotografiet er brukt. Er fotografiet brukt flere ganger (gjenbruk), tillegges 50 prosent for hver publisering for énbrukslisenser. (Hvis det fremsettes krav om at bildet må slettes av juridiske hensyn, kan det være at brukslisens like fullt blir fakturert siden bildet har vært tatt i bruk.)

Oppreisning

Deretter faktureres 100 prosent av overnevnte som tort, svie og preventiv for ulovlig bruk.
(Dette faktureres uansett om det settes krav om at bildet må slettes av hensyn til avbildet eiendom (varemerke/rett til eget bilde)).

Manglende kreditering

Hvis bildet i tillegg mangler lovpålagt kreditering av opphavspersonen, vil også dette faktureres 100 prosent av brukslisens, med samtidig krav om at bildet må krediteres.

 

Summa summarum

Da forskjellige bilder kan ha forskjellig grunnpris, vil sluttsummen kunne variere. For et bildetyveri der verket heller ikke er kreditert, vil fakturakravet typisk ligge på et sted mellom 5000–10 000 kroner (ekskl. MVA).

 

Ad notam

  • Fotograf Robin Lund er tilknyttet tjenesten Bildetyveri.no, og henviser til artiklene og informasjonen som tilbys der om noe er uklart vedrørende temaet.
  • Et av landets fremste advokatfirmaer innen immaterialrett blir brukt som rådgivere i forbindelse med bildetyverier, og følger opp eventuelle tvister.
  • Noen bildetyverier, spesielt utenfor Norge, håndteres av Copytrack eller Pixsy.
Print Friendly, PDF & Email