Priser bildetyveri

Fotograf Robin Lund følger bransjestandard ved fakturering av bilder som er brukt uten tillatelse eller vederlag.

Da anvendelsen er standard for bransjen vil kravet holde i retten. Det er tross alt snakk om tyveri. Alternativet til fakturering med egne satser for oppreisning, er å anmelde forholdet. Siden fotograf Lund opererer med svært konkurransedyktige grunnpriser for online arkivbilder, vil sluttsummen oftest være markant lavere enn godtgjørelsen etablert gjennom rettssystemet.

Brukslisens

For det første etterfaktureres normal sats brukslisens for slik fotografiet er brukt. Er fotografiet brukt flere ganger (gjenbruk), tillegges 50 prosent for hver publisering. (Hvis det fremsettes krav om at bildet må slettes av juridiske hensyn, kan det være at brukslisens like fullt blir fakturert siden bildet har vært tatt i bruk.)

Straffesats

Deretter faktureres 100 prosent av overnevnte som tort og svie for ulovlig bruk. Dette faktureres uansett om det settes krav om at bildet må slettes.

Manglende kreditering

Hvis bildet i tillegg mangler lovpålagt kreditering av opphavspersonen, vil også dette faktureres 100 prosent av brukslisens, med samtidig krav om at bildet må krediteres.

Administrasjonskostnad

Til sist faktureres arbeidstid og kostnader i forbundet med bildetyveri: Dette skal dekke fakturakostnader, tid/kostnader for å avdekke overtredelsen og tid/kostnader for å dokumentere lovbruddet, og tid/kostnader for skrive tekst, finne juridisk opphavs fakturaadresse, osv., minimum kr 490,-. Hvert enkelt bildetyveri innebærer typisk tidsbruk mellom 30-60 minutter fordelt på avdekking, dokumentasjon og administrasjon.

Summa summarum

Da forskjellige bilder kan ha forskjellig grunnpris, vil sluttsummen kunne variere. For et bildetyveri der verket heller ikke er kreditert, vil fakturakravet typisk ligge på et sted mellom 5000–10 000 kroner (ekskl. MVA).

Ad notam

  • Fotograf Robin Lund er tilknyttet tjenesten Bildetyveri.no, og evt. krenkelser vil bli registrert og publisert i tjenestens register. Bildetyverier utenfor Norge håndteres av advokatene til Pixsy.
  • Evt. tvister vil bli bragt videre til Ofoten tingrett i Narvik.
Print Friendly